O firmie

Firma powstała  we wrześniu 1997 r. jako DAP-GAZ s.c. i wykonywała prace na zlecenie „Gazowni Warszawskiej”. W 1999 r. uzyskaliśmy certyfikat upoważniający nas do uszczelniania instalacji gazowych płynnym polimerem PRODORAL R6-1.
18.08.2012 spółka DAP-GAZ s.c. przestała istnieć z powodu śmierci wspólnika (Art. 58 pkt. 4 Ustawy z dnia 15.09.2000 r. – Kodeks spółek handlowych Dz. U. Nr. 94 poz. 1037 z 2000 r. z późniejszymi zmianami).
Kontynuuje swoją działalność w dotychczasowym zakresie w spółce DAPGAZs.c. z nowym wspólnikiem.

Paweł Dobrochowski

Legitymujemy się certyfikatem jakości uzyskanym po szkoleniu u niemieckiego producenta  emulsji polimerowej T.I.B-CHEMICALS A.G., który uprawnia nas do wykonywania prac w w/w technologii.

Nr certyfikatu DIN-DVGW-Reg.-Nr 96.01e387 z 12.10.1999 r.

DIN DVGW NG-5153AR0634 z dnia 25.09.2012 r.

Nasi pracownicy posiadają odpowiednie kwalifikacje uzyskane podczas odbytego szkolenia bezpośrednio u producenta z Niemiec.

It provides a wide variety of educational resources, lesson plans, training guides, and tutorials to help educators make the best of google tools in their instruction as well as in their write my paper 4 me professional growth.