O firmie

Firma powstała we wrześniu 1997 r. jako DAP-GAZ s.c. i wykonywała prace na zlecenie „Gazowni Warszawskiej”. W 1999 r. uzyskaliśmy certyfikat upoważniający nas do uszczelniania instalacji gazowych płynnym polimerem PRODORAL R6-1.
18.08.2012 spółka DAP-GAZ s.c. przestała istnieć z powodu śmierci wspólnika (Art. 58 pkt. 4 Ustawy z dnia 15.09.2000 r. – Kodeks spółek handlowych Dz. U. Nr. 94 poz. 1037 z 2000 r. z późniejszymi zmianami).
Kontynuuje swoją działalność w dotychczasowym zakresie w spółce DAPGAZs.c. z nowym wspólnikiem.

Paweł Dobrochowski

Legitymujemy się certyfikatem jakości uzyskanym po szkoleniu u niemieckiego producenta  emulsji polimerowej T.I.B-CHEMICALS A.G., który uprawnia nas do wykonywania prac w w/w technologii.

Nr certyfikatu DIN-DVGW-Reg.-Nr 96.01e387 z 12.10.1999 r.

DIN DVGW NG-5153AR0634 z dnia 25.09.2012 r.

Nasi pracownicy posiadają odpowiednie kwalifikacje uzyskane podczas odbytego szkolenia bezpośrednio u producenta z Niemiec.