Uszczelnienie instalacji gazowej polimerem PRODORAL R6-1

Oferujemy uszczelnienie instalacji gazowej polimerem PRODORAL R6-1 w budynkach mieszkalnych jedno i wielorodzinnych. W koszty w/w usługi wliczamy :

  • elektroniczne sprawdzenie nieszczelności i przygotowanie instalacji do polimeryzacji
  • czyszczenie instalacji sprężonym powietrzem
  • wymianę wszystkich zaworów starego typu na zawory kulowe
  • uszczelenienie poziomów instalacji gazowej polimerem
  • uszczelnienie polimerem pionów instalacji gazowej
  • uszczelnienie polimerem instalacji wewnątrz lokali do odbiorników gazu
  • suszenie instalacji
  • wykonanie próby szczelności
  • nagazowanie instalacji
  • sprawdzenie szczelności po nagazowaniu i ponownym podłączeniu odbiorników gazu

Na wykonaną usługę udzielamy 5 letniej gwarancji.