Uszczelnienie instalacji gazowej polimerem PRODORAL R6-1

Oferujemy uszczelnienie instalacji gazowej polimerem PRODORAL R6-1 w budynkach mieszkalnych jedno i wielorodzinnych. W koszty w/w usługi wliczamy :

  • elektroniczne sprawdzenie nieszczelności i przygotowanie instalacji do polimeryzacji
  • czyszczenie instalacji sprężonym powietrzem
  • wymianę wszystkich zaworów starego typu na zawory kulowe
  • uszczelenienie poziomów instalacji gazowej polimerem
  • uszczelnienie polimerem pionów instalacji gazowej
  • uszczelnienie polimerem instalacji wewnątrz lokali do odbiorników gazu
  • suszenie instalacji
  • wykonanie próby szczelności
  • nagazowanie instalacji
  • sprawdzenie szczelności po nagazowaniu i ponownym podłączeniu odbiorników gazu

Na wykonaną usługę udzielamy 5 letniej gwarancji.

If help me with my homework you have some free time buy research paper this summer you may want to review some of these materials and get yourself ready for the start of the new school year.